Faq na temat urządzeń chłodniczych i nie tylko.

 

Chłodnia – jest pomieszczeniem, które służy do przechowywania produktów, których trwałość lub termin przydatności (np. produkty spożywcze) jest zależny od temperatury w której są magazynowane.

Zazwyczaj w chłodni możemy zastać temperaturę niższą niż temperaturę otoczenia. 

Chłodnia wyglądem najczęściej przypomina komorę (stąd określenie: "komora chłodnicza"), może być stacjonarna jak również w transporcie pod postacią kontenera lub naczepy. Chłodnie są budowane ze specjalnych materiałów, które charakteryzują się bardzo niskim przewodnictwem cieplnym izolacji np. styropian, poliuretan itp.

 

W zależności od utrzymywanej temperatury wewnątrz chłodni można wyróżnić kilka grup tych urządzeń:

- chłodnie: 0 °C w górę

- mroźnie: od około -40 °C do 0 °C

- mroźnie niskotemperaturowe: poniżej -40 °C (np. zamrażarki niskotemperaturowe dwustopniowe -80 °C - kriogenika)

Zanim wynaleziono technologię pozwalającą stworzyć chłodnię, żywność była przechowywana w tzw. lodowniach czyli pomieszczeniach które były chłodzone lodowymi blokami lub śniegiem zmagazynowanym w okresie zimy.

Niską temperaturę w chłodni zapewniają nam specjalistyczne urządzenia działające w oparciu podstawowe prawa fizyki. Najprostsze chłodnie posiadają w środku chłodnicę odpowiedzialną za wychłodzenie powietrza, oraz na zewnątrz agregat ze skraplaczem. Energia cieplna jest odbierana z wewnątrz pomieszczenia poprzez chłodnicę, w następstwie przemian fizycznych czynnika chłodniczego wywołanych sprężaniem i rozprężaniem energia ta jest przetransportowana do skraplacza i rozproszona w otoczeniu. Tak najprostszym językiem można wyjaśnić działanie chłodni.

 

 

 

 


Faq - jak postępować w razie awarii ?

Informacje z Icetim.com